Verbijzonderingen

Verbijzonderingen

Verbijzonderingen Binnen Pro Fysio is er grote kennis en kunde aanwezig op het gebied van hoofdpijnklachten, kaakproblematiek, SOLK, neurorevalidatie, DryNeedling en diverse beweegprogramma’s. Ook handtherapie is een verbijzondering in de fysiotherapie. Het betreft...
Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut op het gebied van kanker. Behandeling kan al in een vroeg stadium zinvol zijn, maar zeker ook tijdens bestraling en chemotherapie. Aandachtsgebieden naast het revalideren zijn coaching en advisering,...
Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

De oedeemtherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van vochtproblematiek die zowel vanuit lymfatische alsook vasculaire problematiek kan ontstaan. Dit kan zijn door een directe aandoening in een van beide systemen, maar ook bijvoorbeeld na een operatie. ← Terug...
Manuele therapie

Manuele therapie

De manueel therapeut is gespecialiseerd in wervelkolom- en gewrichtsmobiliserende behandeling. Na een doelgericht onderzoek maakt de manueel therapeut vaak gebruik van specifieke mobilisatietechnieken al dan niet met manipulaties. Rug- nekklachten behoren tot het...
Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van de ouder wordende mens met multiproblematiek en co-morbiditeit. De complexiteit van de casuïstiek vormt de uitdaging om een behandelplan te creëren dat gericht is op herstel,...